top of page

Online Terapi

Çeşitli psikoterapi ekollerini bütüncül şekilde kullanarak seanslarımı şekillendiriyorum. Faydalandığım yaklaşımlar özellikle; Dinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Terapisi.

 EMDR çalışmalarımızı 2 seans uzunluğunda (100 dakika) yapmaktayız.

bottom of page